ภาพการขุดสุสานใต้วัด
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1999 ถึง วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1999
โดยบริษัทมรดกโลกจำกัด

แผนผังสุสานใต้วัด

สำรวจศพสุสานใต้วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
ศพหมายเลข 1 และ 2 จากบริษัทมรดกโลกจำกัด
โครงกระดูก หมายเลข 1 อยู่กลางวัด หน้าพระแท่น
โครงกระดุก หมายเลข 2 อยู่ด้านทิศตะวันออกของวัด ช่องที่ 1

การขุดโครงกระดูกภายในสุสานใต้พื้นวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
พบช่องเก็บศพ 12 ช่อง
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1999 ถึง วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1999

อุโมงค์เก็บศพใต้พื้นวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ดังในภาพ.....

**หมายเหตุ** แผ่นที่ 4 ไม่มีข้อมูลและรูปภาพ

ช่องเก็บศพ 12 ช่อง ในอุโมงค์ใต้พื้นวัด

ภายในช่องเก็บศพที่ 1 กลางวัดใต้พระแท่น

สิ่งของต่างๆ อยู่ในโครงกระดูกที่ 1 กระดุมพระสังฆราช  รองเท้า ชุดที่ใส่  ขอบโลงที่สวยงาม

สภาพศพ หมายเลข 1 กับ สภาพศพ หมายเลข 2 เมื่อเปรียบเทียบกัน

ศพในช่องเก็บศพที่ 1

โครงกระดูกในช่องเก็บศพที่ 1 กลางวัด

ช่องเก็บศพหมายเลข 2  โครงกะโหลกศีรษะ

ช่องเก็บศพที่ 1 อยู่กลางวัด สภาพโครงกระดูกเก่ามาก

โครงกระดูก หมายเลข 2

โครงกระดูก หมายเลข 2 มีปูนปิดอย่างมิดชิด สภาพยังสมบูรณ์มาก

ภายในช่องเก็บศพที่ 2 วางตัวแนวขวาง ก่ออิฐช่องเก็บศพทรงโค้งมน
กว้าง 0.80 เมตร สูง 1.00 เมตร  ลึก 2.10 เมตร

ช่องเก็บศพที่ 2

ภายในช่องเก็บศพที่ 2

ช่องเก็บศพที่ 2 โครงกระดูกหมายเลข 2 (พบ : ลวดลายโลง)

สภาพกระดูก กลางวัด หมายเลข 12 นำกระดูกมาทำความสะอาด สภาพกระดูกเก่ามาก

หน้าหลัก