พิธีกรรม

วัน

เวลา

ภาษา

หมายเหตุ

มิสซาเช้า (วันธรรมดา)

จันทร์,พุธ

06.30 น.

ไทย

 

มิสซาเย็น (วันธรรมดา)

อังคาร,พฤหัสฯ,ศุกร์

18.30 น.

ไทย

สวดสายประคำ เวลา 18.00 น.

พิธีนพวาร (วันธรรมดา)

เสาร์

19.00 น.

ไทย

(สวดสายประคำ เวลา 18.00 น.) ต่อด้วยพิธีนพวารพระมารดาฯ
 แล้วจึงเป็นพิธีมิสซา

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

ศุกร์

08.15 น.

ไทย

 

พิธีแห่แม่พระ

เสาร์ต้นเดือน

 

ไทย

เดือนละ 1 ครั้ง

มิสซาวันอาทิตย์

มิสซาที่ 1 (วันอาทิตย์)

 

09.00 น.

ไทย

สวดสายประคำ เวลา 08.30 น.

เทศกาลมหาพรต สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

การเดินรูป 14 ภาค

อาทิตย์

10.00 น.

ไทย

เดินรูปทุกวันอาทิตย์ หลังมิสซา เวลา 10.00 น. ตลอดเทศกาลมหาพรต

วันพุธรับเถ้า

 

19.00 น.

ไทย

 

วันอาทิตย์ใบลาน

 

09.00 น.

ไทย

 

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

 

19.00 น.

ไทย

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

 

19.00 น.

ไทย

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

 

19.00 น.

ไทย

 

วันอาทิตย์ปัสกา

 

09.00 น.

ไทย

 

เทศกาลพระคริสตสมภพ

มิสซาวันคริสต์มาส
  
(กลางคืน)

24 ธันวาคม

21.00 น.

ไทย

 

มิสซาวันคริสต์มาส
  
(ตอนเช้า)

25 ธันวาคม

10.00 น.

ไทย

 

มิสซาส่งท้ายปีเก่า

31 ธันวาคม

 

ไทย

 

มิสซาต้อนรับปีใหม่

1 มกราคม

09.00 น.

ไทย

 

ฉลองวัด

-

10.30 น.

ไทย

เสาร์ที่ใกล้เคียงวันที่ 19 มีนาคม

เสกสุสาน

ก่อนฉลองวัด

16.00 น.

ไทย