06 ฉลองนักบุญยอแซฟ (A capella)

ฟังเพลงทั้งหมด

1.วันนี้เราเปรมปรีดิ์                      สุดสดศรียินดีล้ำ
   สุดที่จะเอ๋ยคำ                         พร่ำเสกสรรพรรณนา
   ฉลององค์บิดา                          พระนามาท่านคือยอแซฟ
   ผู้เป็นตัวอย่างแบบ                    อันเลิศล้นพ้นมลทิน

2.เราขอท่านพิทักษ์                     โปรดช่วยรักษ์มิสซังไทย
   ขอท่านโปรดโปรยปราย            ดุจดังสายสุมาลี
   จากฟ้ามาสู่ดิน                          กังวลสิ้นพลันยินดี
  คำวอนว่ามานี้                            จงปรานีประทานเทอญ