ฟังเพลงทั้งหมด

05 โอ้ยอแซฟ

1.โอ้ยอแซฟบิดาแสนดี                    แม่มารีย์คือศรีภรรยา
   ท่านเอาใจรับใช้ทุกครา                พระมารดาของพระเยซู

       (รับ) สาธุการแด่ท่านยอแซฟ        โอ้ยอแซฟบิดาของเรา
               อยู่สวรรค์สำราญนานเนา       ทุกค่ำเช้าลูกเฝ้าวิงวอน

2.โอ้ยอแซฟนามนี้โสภา                 ท่านบิดาของพระเยซู
   ลูกเปรมปรีดิ์ยินดีเชิดชู                ชนทุกหมู่ขออยู่อิงแอบ
3.โอ้ยอแซฟบิดาแสนงาม               ทั่วเขตคามรักนามยอแซฟ
   ต่างชื่นชมนิยมตามแบบ              ท่านยอแซฟบิดาอารี
4.โอ้ยอแซฟผู้กรุณา                       ลูกวันทาขอพึ่งบารมี
   ต่างเบิกบานสำราญยินดี             ขอชุลีปราณีลูกเทอญ