ครูคำสอนจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ มาแสวงบุญ 16 ส.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSCN1341
16/8/2561 14:25:35
Size (KB)  :  223 KB
DSCN1349
16/8/2561 14:25:35
Size (KB)  :  225 KB
DSCN1350
16/8/2561 14:25:36
Size (KB)  :  188 KB
DSCN1351
16/8/2561 14:25:36
Size (KB)  :  184 KB
DSCN1354
16/8/2561 14:25:37
Size (KB)  :  196 KB
DSCN1357
16/8/2561 14:25:37
Size (KB)  :  198 KB
DSCN1359
16/8/2561 14:25:38
Size (KB)  :  188 KB
DSCN1360
16/8/2561 14:25:39
Size (KB)  :  194 KB
DSCN1361
16/8/2561 14:25:39
Size (KB)  :  192 KB
DSCN1364
16/8/2561 14:25:40
Size (KB)  :  165 KB
DSCN1366
16/8/2561 14:25:40
Size (KB)  :  189 KB
DSCN1367
16/8/2561 14:25:41
Size (KB)  :  231 KB
DSCN1368
16/8/2561 14:25:42
Size (KB)  :  231 KB
Pages:     1 2