ครูคำสอนจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ มาแสวงบุญ 16 ส.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSCN1320
16/8/2561 14:25:24
Size (KB)  :  204 KB
DSCN1321
16/8/2561 14:25:25
Size (KB)  :  177 KB
DSCN1322
16/8/2561 14:25:26
Size (KB)  :  164 KB
DSCN1324
16/8/2561 14:25:27
Size (KB)  :  172 KB
DSCN1325
16/8/2561 14:25:27
Size (KB)  :  180 KB
DSCN1326
16/8/2561 14:25:28
Size (KB)  :  153 KB
DSCN1327
16/8/2561 14:25:28
Size (KB)  :  159 KB
DSCN1328
16/8/2561 14:25:29
Size (KB)  :  168 KB
DSCN1331
16/8/2561 14:25:30
Size (KB)  :  135 KB
DSCN1333
16/8/2561 14:25:30
Size (KB)  :  178 KB
DSCN1334
16/8/2561 14:25:31
Size (KB)  :  161 KB
DSCN1335
16/8/2561 14:25:32
Size (KB)  :  202 KB
DSCN1336
16/8/2561 14:25:32
Size (KB)  :  170 KB
DSCN1337
16/8/2561 14:25:33
Size (KB)  :  194 KB
DSCN1338
16/8/2561 14:25:33
Size (KB)  :  194 KB
DSCN1340
16/8/2561 14:25:34
Size (KB)  :  222 KB
Pages:     1 2