กลุ่มผู้บริหาร บ.ป้อมโชค จำกัด จ.พระนครศรียุธยา มาชมวัด 16 ส.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSCN1267
16/8/2561 11:23:47
Size (KB)  :  259 KB
DSCN1270
16/8/2561 11:23:48
Size (KB)  :  278 KB
DSCN1271
16/8/2561 11:23:48
Size (KB)  :  256 KB
DSCN1272
16/8/2561 11:23:49
Size (KB)  :  276 KB
DSCN1274
16/8/2561 11:23:49
Size (KB)  :  205 KB
DSCN1275
16/8/2561 11:23:50
Size (KB)  :  194 KB
DSCN1277
16/8/2561 11:23:50
Size (KB)  :  191 KB
DSCN1279
16/8/2561 11:23:51
Size (KB)  :  198 KB
DSCN1281
16/8/2561 11:23:52
Size (KB)  :  197 KB
DSCN1285
16/8/2561 11:23:52
Size (KB)  :  209 KB
DSCN1286
16/8/2561 11:23:53
Size (KB)  :  226 KB
DSCN1287
16/8/2561 11:23:53
Size (KB)  :  212 KB
DSCN1288
16/8/2561 11:23:54
Size (KB)  :  213 KB
DSCN1289
16/8/2561 11:23:55
Size (KB)  :  186 KB
DSCN1291
16/8/2561 11:23:55
Size (KB)  :  225 KB
DSCN1293
16/8/2561 11:23:56
Size (KB)  :  164 KB
Pages:     1 2