กลุ่มพระสงฆ์และซิสเตอร์ที่รับการอบรม SCC Theology มาร่วมมิสซา วันที่ 29 ก.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSC_5488
1/8/2561 9:54:23
Size (KB)  :  182 KB
DSC_5489
1/8/2561 9:54:24
Size (KB)  :  161 KB
DSC_5490
1/8/2561 9:54:24
Size (KB)  :  161 KB
DSC_5491
1/8/2561 9:54:25
Size (KB)  :  183 KB
DSC_5493
1/8/2561 9:54:26
Size (KB)  :  158 KB
DSC_5495
1/8/2561 9:54:27
Size (KB)  :  157 KB
DSC_5497
1/8/2561 9:54:27
Size (KB)  :  175 KB
DSC_5499
1/8/2561 9:54:28
Size (KB)  :  160 KB
DSC_5501
1/8/2561 9:54:29
Size (KB)  :  226 KB
DSC_5502
1/8/2561 9:54:30
Size (KB)  :  222 KB
DSCN1206
1/8/2561 9:54:30
Size (KB)  :  245 KB
DSCN1207
1/8/2561 9:54:31
Size (KB)  :  224 KB
DSCN1209
1/8/2561 9:54:31
Size (KB)  :  197 KB
DSCN1213
1/8/2561 9:54:32
Size (KB)  :  208 KB
DSCN1214
1/8/2561 9:54:32
Size (KB)  :  164 KB
DSCN1215
1/8/2561 9:54:33
Size (KB)  :  172 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6