กลุ่มพระสงฆ์และซิสเตอร์ที่รับการอบรม SCC Theology มาร่วมมิสซา วันที่ 29 ก.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSC_5468
1/8/2561 9:54:11
Size (KB)  :  157 KB
DSC_5469
1/8/2561 9:54:12
Size (KB)  :  166 KB
DSC_5470
1/8/2561 9:54:13
Size (KB)  :  158 KB
DSC_5471
1/8/2561 9:54:14
Size (KB)  :  184 KB
DSC_5472
1/8/2561 9:54:14
Size (KB)  :  165 KB
DSC_5474
1/8/2561 9:54:15
Size (KB)  :  166 KB
DSC_5475
1/8/2561 9:54:16
Size (KB)  :  172 KB
DSC_5477
1/8/2561 9:54:16
Size (KB)  :  174 KB
DSC_5478
1/8/2561 9:54:17
Size (KB)  :  160 KB
DSC_5479
1/8/2561 9:54:18
Size (KB)  :  169 KB
DSC_5480
1/8/2561 9:54:19
Size (KB)  :  173 KB
DSC_5481
1/8/2561 9:54:19
Size (KB)  :  173 KB
DSC_5482
1/8/2561 9:54:20
Size (KB)  :  163 KB
DSC_5483
1/8/2561 9:54:21
Size (KB)  :  173 KB
DSC_5484
1/8/2561 9:54:22
Size (KB)  :  169 KB
DSC_5485
1/8/2561 9:54:22
Size (KB)  :  173 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6