กลุ่มพระสงฆ์และซิสเตอร์ที่รับการอบรม SCC Theology มาร่วมมิสซา วันที่ 29 ก.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSC_5441
1/8/2561 9:54:00
Size (KB)  :  200 KB
DSC_5442
1/8/2561 9:54:01
Size (KB)  :  213 KB
DSC_5443
1/8/2561 9:54:01
Size (KB)  :  214 KB
DSC_5444
1/8/2561 9:54:02
Size (KB)  :  209 KB
DSC_5446
1/8/2561 9:54:03
Size (KB)  :  214 KB
DSC_5447
1/8/2561 9:54:04
Size (KB)  :  206 KB
DSC_5449
1/8/2561 9:54:04
Size (KB)  :  206 KB
DSC_5451
1/8/2561 9:54:05
Size (KB)  :  159 KB
DSC_5455
1/8/2561 9:54:06
Size (KB)  :  166 KB
DSC_5458
1/8/2561 9:54:06
Size (KB)  :  159 KB
DSC_5459
1/8/2561 9:54:07
Size (KB)  :  206 KB
DSC_5460
1/8/2561 9:54:08
Size (KB)  :  155 KB
DSC_5461
1/8/2561 9:54:08
Size (KB)  :  156 KB
DSC_5462
1/8/2561 9:54:09
Size (KB)  :  167 KB
DSC_5464
1/8/2561 9:54:10
Size (KB)  :  148 KB
DSC_5466
1/8/2561 9:54:11
Size (KB)  :  154 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6