กลุ่มพระสงฆ์และซิสเตอร์ที่รับการอบรม SCC Theology มาร่วมมิสซา วันที่ 29 ก.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSC_5423
1/8/2561 9:53:48
Size (KB)  :  169 KB
DSC_5424
1/8/2561 9:53:49
Size (KB)  :  103 KB
DSC_5425
1/8/2561 9:53:50
Size (KB)  :  98 KB
DSC_5426
1/8/2561 9:53:51
Size (KB)  :  144 KB
DSC_5427
1/8/2561 9:53:51
Size (KB)  :  146 KB
DSC_5428
1/8/2561 9:53:52
Size (KB)  :  156 KB
DSC_5429
1/8/2561 9:53:53
Size (KB)  :  108 KB
DSC_5431
1/8/2561 9:53:53
Size (KB)  :  176 KB
DSC_5432
1/8/2561 9:53:54
Size (KB)  :  108 KB
DSC_5433
1/8/2561 9:53:55
Size (KB)  :  150 KB
DSC_5434
1/8/2561 9:53:56
Size (KB)  :  151 KB
DSC_5435
1/8/2561 9:53:57
Size (KB)  :  147 KB
DSC_5437
1/8/2561 9:53:57
Size (KB)  :  113 KB
DSC_5438
1/8/2561 9:53:58
Size (KB)  :  143 KB
DSC_5439
1/8/2561 9:53:59
Size (KB)  :  236 KB
DSC_5440
1/8/2561 9:53:59
Size (KB)  :  223 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6