กลุ่มพระสงฆ์และซิสเตอร์ที่รับการอบรม SCC Theology มาร่วมมิสซา วันที่ 29 ก.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSC_5404
1/8/2561 9:53:36
Size (KB)  :  219 KB
DSC_5406
1/8/2561 9:53:37
Size (KB)  :  173 KB
DSC_5407
1/8/2561 9:53:38
Size (KB)  :  190 KB
DSC_5408
1/8/2561 9:53:38
Size (KB)  :  142 KB
DSC_5409
1/8/2561 9:53:39
Size (KB)  :  158 KB
DSC_5410
1/8/2561 9:53:40
Size (KB)  :  222 KB
DSC_5412
1/8/2561 9:53:40
Size (KB)  :  110 KB
DSC_5413
1/8/2561 9:53:41
Size (KB)  :  151 KB
DSC_5414
1/8/2561 9:53:42
Size (KB)  :  170 KB
DSC_5415
1/8/2561 9:53:43
Size (KB)  :  114 KB
DSC_5417
1/8/2561 9:53:44
Size (KB)  :  110 KB
DSC_5418
1/8/2561 9:53:45
Size (KB)  :  145 KB
DSC_5419
1/8/2561 9:53:46
Size (KB)  :  156 KB
DSC_5420
1/8/2561 9:53:46
Size (KB)  :  115 KB
DSC_5421
1/8/2561 9:53:47
Size (KB)  :  111 KB
DSC_5422
1/8/2561 9:53:48
Size (KB)  :  140 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6