รร.เซนต์ดอมินิกและสัตบุรุษจากคูเรียแม่พระเป็นที่พึ่ง ราชบุรี มาแสวงบุญ 21 ก.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSC_7540
21/7/2561 11:28:10
Size (KB)  :  240 KB
DSC_7541
21/7/2561 11:28:11
Size (KB)  :  164 KB
DSC_7542
21/7/2561 11:28:11
Size (KB)  :  230 KB
DSC_7543
21/7/2561 11:28:11
Size (KB)  :  218 KB
DSC_7544
21/7/2561 11:28:12
Size (KB)  :  196 KB
DSC_7545
21/7/2561 11:28:12
Size (KB)  :  230 KB
DSC_7546
21/7/2561 11:28:12
Size (KB)  :  176 KB
DSC_7547
21/7/2561 11:28:13
Size (KB)  :  217 KB
DSC_7548
21/7/2561 11:28:13
Size (KB)  :  202 KB
DSC_7549
21/7/2561 11:28:13
Size (KB)  :  240 KB
DSC_7550
21/7/2561 11:28:14
Size (KB)  :  173 KB
DSC_7551
21/7/2561 11:28:14
Size (KB)  :  181 KB
DSC_7552
21/7/2561 11:28:15
Size (KB)  :  241 KB
DSC_7553
21/7/2561 11:28:15
Size (KB)  :  196 KB
DSC_7554
21/7/2561 11:28:16
Size (KB)  :  174 KB
DSC_7555
21/7/2561 11:28:16
Size (KB)  :  196 KB
Pages:     1 2