รร.ดำรงค์วิทยา มาเยี่ยมชมวัด 13 ก.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSCN0688
14/7/2561 8:54:01
Size (KB)  :  204 KB
DSCN0689
14/7/2561 8:54:02
Size (KB)  :  216 KB
DSCN0690
14/7/2561 8:54:02
Size (KB)  :  192 KB
DSCN0692
14/7/2561 8:54:03
Size (KB)  :  199 KB
DSCN0693
14/7/2561 8:54:03
Size (KB)  :  190 KB
DSCN0694
14/7/2561 8:54:04
Size (KB)  :  234 KB
DSCN0695
14/7/2561 8:54:04
Size (KB)  :  192 KB
DSCN0696
14/7/2561 8:54:05
Size (KB)  :  212 KB
DSCN0697
14/7/2561 8:54:05
Size (KB)  :  217 KB
DSCN0699
14/7/2561 8:54:06
Size (KB)  :  202 KB
DSCN0701
14/7/2561 8:54:06
Size (KB)  :  224 KB
DSCN0704
14/7/2561 8:54:07
Size (KB)  :  215 KB
DSCN0705
14/7/2561 8:54:07
Size (KB)  :  201 KB
DSCN0706
14/7/2561 8:54:08
Size (KB)  :  221 KB
DSCN0708
14/7/2561 8:54:08
Size (KB)  :  218 KB
Pages:     1