เยาวชนคาทอลิกจากสังฆมณฑลนครสวรรค์มาแสวงบุญ 16 มิ.ย. 2018

Thumbnail Image Table
DSCN0672
19/6/2561 13:59:01
Size (KB)  :  252 KB
DSCN0673
19/6/2561 13:59:02
Size (KB)  :  247 KB
Pages:     1 2