เยาวชนคาทอลิกจากสังฆมณฑลนครสวรรค์มาแสวงบุญ 16 มิ.ย. 2018

Thumbnail Image Table
DSCN0656
19/6/2561 13:58:54
Size (KB)  :  234 KB
DSCN0657
19/6/2561 13:58:55
Size (KB)  :  185 KB
DSCN0658
19/6/2561 13:58:55
Size (KB)  :  189 KB
DSCN0659
19/6/2561 13:58:55
Size (KB)  :  192 KB
DSCN0660
19/6/2561 13:58:56
Size (KB)  :  174 KB
DSCN0661
19/6/2561 13:58:56
Size (KB)  :  214 KB
DSCN0662
19/6/2561 13:58:57
Size (KB)  :  198 KB
DSCN0663
19/6/2561 13:58:57
Size (KB)  :  204 KB
DSCN0664
19/6/2561 13:58:58
Size (KB)  :  181 KB
DSCN0665
19/6/2561 13:58:58
Size (KB)  :  201 KB
DSCN0666
19/6/2561 13:58:59
Size (KB)  :  209 KB
DSCN0667
19/6/2561 13:58:59
Size (KB)  :  209 KB
DSCN0668
19/6/2561 13:59:00
Size (KB)  :  210 KB
DSCN0669
19/6/2561 13:59:00
Size (KB)  :  195 KB
DSCN0670
19/6/2561 13:59:01
Size (KB)  :  182 KB
DSCN0671
19/6/2561 13:59:01
Size (KB)  :  239 KB
Pages:     1 2