คณะครูจากโรงเรียนฟาติมา ดินแดงและยอแซฟ หนองรี มาแสวงบุญ 19 พ.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSCN0410
19/5/2561 15:38:48
Size (KB)  :  173 KB
DSCN0411
19/5/2561 15:38:49
Size (KB)  :  166 KB
DSCN0412
19/5/2561 15:38:50
Size (KB)  :  179 KB
DSCN0413
19/5/2561 15:38:50
Size (KB)  :  154 KB
DSCN0414
19/5/2561 15:38:51
Size (KB)  :  219 KB
DSCN0415
19/5/2561 15:38:52
Size (KB)  :  224 KB
DSCN0417
19/5/2561 15:38:52
Size (KB)  :  214 KB
DSCN0418
19/5/2561 15:38:53
Size (KB)  :  187 KB
DSCN0420
19/5/2561 15:38:53
Size (KB)  :  191 KB
DSCN0422
19/5/2561 15:38:54
Size (KB)  :  214 KB
DSCN0424
19/5/2561 15:38:55
Size (KB)  :  198 KB
Pages:     1 2