คณะครูจากโรงเรียนฟาติมา ดินแดงและยอแซฟ หนองรี มาแสวงบุญ 19 พ.ค. 2018

Thumbnail Image Table
79384
19/5/2561 15:38:37
Size (KB)  :  210 KB
79385
19/5/2561 15:38:37
Size (KB)  :  206 KB
DSCN0390
19/5/2561 15:38:38
Size (KB)  :  199 KB
DSCN0391
19/5/2561 15:38:38
Size (KB)  :  202 KB
DSCN0392
19/5/2561 15:38:39
Size (KB)  :  214 KB
DSCN0394
19/5/2561 15:38:40
Size (KB)  :  165 KB
DSCN0395
19/5/2561 15:38:41
Size (KB)  :  153 KB
DSCN0396
19/5/2561 15:38:42
Size (KB)  :  186 KB
DSCN0397
19/5/2561 15:38:43
Size (KB)  :  202 KB
DSCN0400
19/5/2561 15:38:43
Size (KB)  :  173 KB
DSCN0401
19/5/2561 15:38:44
Size (KB)  :  162 KB
DSCN0403
19/5/2561 15:38:45
Size (KB)  :  186 KB
DSCN0405
19/5/2561 15:38:46
Size (KB)  :  181 KB
DSCN0406
19/5/2561 15:38:46
Size (KB)  :  175 KB
DSCN0407
19/5/2561 15:38:47
Size (KB)  :  203 KB
DSCN0409
19/5/2561 15:38:48
Size (KB)  :  177 KB
Pages:     1 2