พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก วันที่ 29 เม.ย. 2018

Thumbnail Image Table
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0055
4/5/2561 9:40:42
Size (KB)  :  145 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0057
4/5/2561 9:40:43
Size (KB)  :  133 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0058
4/5/2561 9:40:43
Size (KB)  :  86 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0060
4/5/2561 9:40:43
Size (KB)  :  89 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0064
4/5/2561 9:40:43
Size (KB)  :  112 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0065
4/5/2561 9:40:44
Size (KB)  :  90 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0066
4/5/2561 9:40:44
Size (KB)  :  120 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0067
4/5/2561 9:40:44
Size (KB)  :  132 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0069
4/5/2561 9:40:45
Size (KB)  :  126 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0070
4/5/2561 9:40:45
Size (KB)  :  64 KB
Pages:     1 2 3 4