พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก วันที่ 29 เม.ย. 2018

Thumbnail Image Table
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0036
4/5/2561 9:40:38
Size (KB)  :  139 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0037
4/5/2561 9:40:39
Size (KB)  :  84 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0039
4/5/2561 9:40:39
Size (KB)  :  137 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0040
4/5/2561 9:40:39
Size (KB)  :  148 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0041
4/5/2561 9:40:39
Size (KB)  :  144 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0042
4/5/2561 9:40:40
Size (KB)  :  152 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0043
4/5/2561 9:40:40
Size (KB)  :  83 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0044
4/5/2561 9:40:40
Size (KB)  :  147 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0045
4/5/2561 9:40:40
Size (KB)  :  142 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0046
4/5/2561 9:40:41
Size (KB)  :  143 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0047
4/5/2561 9:40:41
Size (KB)  :  136 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0048
4/5/2561 9:40:41
Size (KB)  :  133 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0049
4/5/2561 9:40:41
Size (KB)  :  67 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0050
4/5/2561 9:40:42
Size (KB)  :  66 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0051
4/5/2561 9:40:42
Size (KB)  :  139 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0052
4/5/2561 9:40:42
Size (KB)  :  130 KB
Pages:     1 2 3 4