พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก วันที่ 29 เม.ย. 2018

Thumbnail Image Table
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0020
4/5/2561 9:40:34
Size (KB)  :  110 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0021
4/5/2561 9:40:34
Size (KB)  :  123 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0022
4/5/2561 9:40:34
Size (KB)  :  81 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0023
4/5/2561 9:40:35
Size (KB)  :  87 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0024
4/5/2561 9:40:35
Size (KB)  :  60 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0025
4/5/2561 9:40:35
Size (KB)  :  155 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0026
4/5/2561 9:40:35
Size (KB)  :  84 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0027
4/5/2561 9:40:36
Size (KB)  :  69 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0028
4/5/2561 9:40:36
Size (KB)  :  152 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0029
4/5/2561 9:40:36
Size (KB)  :  77 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0030
4/5/2561 9:40:37
Size (KB)  :  112 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0031
4/5/2561 9:40:37
Size (KB)  :  115 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0032
4/5/2561 9:40:37
Size (KB)  :  137 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0033
4/5/2561 9:40:38
Size (KB)  :  124 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0034
4/5/2561 9:40:38
Size (KB)  :  117 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0035
4/5/2561 9:40:38
Size (KB)  :  113 KB
Pages:     1 2 3 4