พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก วันที่ 29 เม.ย. 2018

Thumbnail Image Table
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0001
4/5/2561 9:40:30
Size (KB)  :  153 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0002
4/5/2561 9:40:30
Size (KB)  :  121 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0004
4/5/2561 9:40:31
Size (KB)  :  170 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0005
4/5/2561 9:40:31
Size (KB)  :  174 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0006
4/5/2561 9:40:31
Size (KB)  :  171 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0008
4/5/2561 9:40:31
Size (KB)  :  165 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0009
4/5/2561 9:40:31
Size (KB)  :  118 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0010
4/5/2561 9:40:32
Size (KB)  :  76 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0012
4/5/2561 9:40:32
Size (KB)  :  86 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0013
4/5/2561 9:40:32
Size (KB)  :  80 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0014
4/5/2561 9:40:32
Size (KB)  :  161 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0015
4/5/2561 9:40:33
Size (KB)  :  147 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0016
4/5/2561 9:40:33
Size (KB)  :  95 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0017
4/5/2561 9:40:33
Size (KB)  :  141 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0018
4/5/2561 9:40:33
Size (KB)  :  147 KB
รับศีลมหาสนิท_๑๘๐๕๐๔_0019
4/5/2561 9:40:34
Size (KB)  :  77 KB
Pages:     1 2 3 4