ประมวลภาพนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนจากเขต 2 มาแสวงบุญ 19 เม.ย. 2018

Thumbnail Image Table
DSCN0157
19/4/2561 15:23:28
Size (KB)  :  211 KB
DSCN0158
19/4/2561 15:23:30
Size (KB)  :  209 KB
DSCN0159
19/4/2561 15:23:30
Size (KB)  :  215 KB
DSCN0161
19/4/2561 15:23:31
Size (KB)  :  217 KB
DSCN0162
19/4/2561 15:23:31
Size (KB)  :  219 KB
DSCN0163
19/4/2561 15:23:32
Size (KB)  :  213 KB
DSCN0164
19/4/2561 15:23:32
Size (KB)  :  222 KB
DSCN0165
19/4/2561 15:23:33
Size (KB)  :  208 KB
DSCN0166
19/4/2561 15:23:33
Size (KB)  :  182 KB
DSCN0167
19/4/2561 15:23:34
Size (KB)  :  196 KB
DSCN0169
19/4/2561 15:23:34
Size (KB)  :  194 KB
DSCN0170
19/4/2561 15:23:35
Size (KB)  :  171 KB
DSCN0171
19/4/2561 15:23:35
Size (KB)  :  185 KB
DSCN0172
19/4/2561 15:23:36
Size (KB)  :  206 KB
DSCN0173
19/4/2561 15:23:36
Size (KB)  :  204 KB
DSCN0174
19/4/2561 15:23:37
Size (KB)  :  198 KB
Pages:     1 2