พระสังฆราช (FABC) มาเยี่ยมชมวัด 19 ม.ค. 2018

Thumbnail Image Table
DSCN9955
3/2/2561 10:30:26
Size (KB)  :  191 KB
DSCN9956
3/2/2561 10:30:27
Size (KB)  :  212 KB
DSCN9957
3/2/2561 10:30:28
Size (KB)  :  178 KB
DSCN9958
3/2/2561 10:30:28
Size (KB)  :  209 KB
DSCN9959
3/2/2561 10:30:29
Size (KB)  :  217 KB
DSCN9961
3/2/2561 10:30:29
Size (KB)  :  186 KB
DSCN9963
3/2/2561 10:30:30
Size (KB)  :  193 KB
DSCN9965
3/2/2561 10:30:30
Size (KB)  :  234 KB
DSCN9966
3/2/2561 10:30:31
Size (KB)  :  198 KB
Pages:     1