ประมวลภาพมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ 24 ธ.ค. 2017 ชุดที่ 2

Thumbnail Image Table
20171226_๑๗๑๒๒๗_0118
27/12/2560 9:06:21
Size (KB)  :  142 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0119
27/12/2560 9:06:21
Size (KB)  :  72 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0123
27/12/2560 9:06:22
Size (KB)  :  98 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0126
27/12/2560 9:06:22
Size (KB)  :  132 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0128
27/12/2560 9:06:22
Size (KB)  :  161 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0133
27/12/2560 9:06:22
Size (KB)  :  108 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0134
27/12/2560 9:06:23
Size (KB)  :  172 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0136
27/12/2560 9:06:23
Size (KB)  :  134 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0140
27/12/2560 9:06:23
Size (KB)  :  194 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0141
27/12/2560 9:06:23
Size (KB)  :  114 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0142
27/12/2560 9:06:24
Size (KB)  :  181 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0149
27/12/2560 9:06:24
Size (KB)  :  166 KB
Pages:     1 2 3 4 5