ประมวลภาพมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ 24 ธ.ค. 2017 ชุดที่ 2

Thumbnail Image Table
20171226_๑๗๑๒๒๗_0061
27/12/2560 9:06:13
Size (KB)  :  142 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0064
27/12/2560 9:06:13
Size (KB)  :  140 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0065
27/12/2560 9:06:13
Size (KB)  :  156 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0066
27/12/2560 9:06:13
Size (KB)  :  141 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0067
27/12/2560 9:06:14
Size (KB)  :  107 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0068
27/12/2560 9:06:14
Size (KB)  :  181 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0071
27/12/2560 9:06:14
Size (KB)  :  183 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0073
27/12/2560 9:06:15
Size (KB)  :  132 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0074
27/12/2560 9:06:15
Size (KB)  :  140 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0078
27/12/2560 9:06:15
Size (KB)  :  135 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0080
27/12/2560 9:06:16
Size (KB)  :  189 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0082
27/12/2560 9:06:16
Size (KB)  :  178 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0083
27/12/2560 9:06:16
Size (KB)  :  131 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0084
27/12/2560 9:06:16
Size (KB)  :  167 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0085
27/12/2560 9:06:17
Size (KB)  :  135 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0086
27/12/2560 9:06:17
Size (KB)  :  133 KB
Pages:     1 2 3 4 5