ประมวลภาพมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ 24 ธ.ค. 2017 ชุดที่ 2

Thumbnail Image Table
20171226_๑๗๑๒๒๗_0033
27/12/2560 9:06:08
Size (KB)  :  199 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0034
27/12/2560 9:06:09
Size (KB)  :  137 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0035
27/12/2560 9:06:09
Size (KB)  :  162 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0036
27/12/2560 9:06:09
Size (KB)  :  92 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0038
27/12/2560 9:06:09
Size (KB)  :  198 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0040
27/12/2560 9:06:09
Size (KB)  :  147 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0044
27/12/2560 9:06:10
Size (KB)  :  139 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0047
27/12/2560 9:06:10
Size (KB)  :  146 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0050
27/12/2560 9:06:10
Size (KB)  :  109 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0052
27/12/2560 9:06:11
Size (KB)  :  96 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0054
27/12/2560 9:06:11
Size (KB)  :  200 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0055
27/12/2560 9:06:11
Size (KB)  :  92 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0056
27/12/2560 9:06:12
Size (KB)  :  74 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0058
27/12/2560 9:06:12
Size (KB)  :  115 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0059
27/12/2560 9:06:12
Size (KB)  :  143 KB
20171226_๑๗๑๒๒๗_0060
27/12/2560 9:06:12
Size (KB)  :  149 KB
Pages:     1 2 3 4 5