มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ 24 ธ.ค. 2017

Thumbnail Image Table
DSC_7222
26/12/2560 14:13:37
Size (KB)  :  247 KB
DSC_7223
26/12/2560 14:13:37
Size (KB)  :  218 KB
DSC_7225
26/12/2560 14:13:37
Size (KB)  :  196 KB
DSC_7227
26/12/2560 14:13:38
Size (KB)  :  191 KB
DSC_7231
26/12/2560 14:13:38
Size (KB)  :  213 KB
DSC_7236
26/12/2560 14:13:39
Size (KB)  :  212 KB
DSC_7237
26/12/2560 14:13:39
Size (KB)  :  180 KB
DSC_7240
26/12/2560 14:13:39
Size (KB)  :  225 KB
DSC_7241
26/12/2560 14:13:40
Size (KB)  :  204 KB
DSC_7244
26/12/2560 14:13:40
Size (KB)  :  236 KB
DSC_7246
26/12/2560 14:13:41
Size (KB)  :  226 KB
DSC_7247
26/12/2560 14:13:41
Size (KB)  :  232 KB
DSC_7248
26/12/2560 14:13:42
Size (KB)  :  232 KB
DSC_7249
26/12/2560 14:13:43
Size (KB)  :  188 KB
DSC_7250
26/12/2560 14:13:43
Size (KB)  :  163 KB
DSC_7252
26/12/2560 14:13:44
Size (KB)  :  132 KB
Pages:     1 2 3