มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ 24 ธ.ค. 2017

Thumbnail Image Table
DSC_7182
26/12/2560 14:13:30
Size (KB)  :  157 KB
DSC_7183
26/12/2560 14:13:30
Size (KB)  :  215 KB
DSC_7188
26/12/2560 14:13:31
Size (KB)  :  225 KB
DSC_7189
26/12/2560 14:13:31
Size (KB)  :  219 KB
DSC_7190
26/12/2560 14:13:31
Size (KB)  :  225 KB
DSC_7195
26/12/2560 14:13:32
Size (KB)  :  264 KB
DSC_7200
26/12/2560 14:13:32
Size (KB)  :  226 KB
DSC_7202
26/12/2560 14:13:33
Size (KB)  :  261 KB
DSC_7205
26/12/2560 14:13:34
Size (KB)  :  269 KB
DSC_7211
26/12/2560 14:13:34
Size (KB)  :  234 KB
DSC_7212
26/12/2560 14:13:34
Size (KB)  :  224 KB
DSC_7213
26/12/2560 14:13:35
Size (KB)  :  253 KB
DSC_7214
26/12/2560 14:13:35
Size (KB)  :  160 KB
DSC_7216
26/12/2560 14:13:36
Size (KB)  :  238 KB
DSC_7217
26/12/2560 14:13:36
Size (KB)  :  231 KB
DSC_7219
26/12/2560 14:13:36
Size (KB)  :  224 KB
Pages:     1 2 3