มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ 24 ธ.ค. 2017

Thumbnail Image Table
DSC_7133
26/12/2560 14:13:24
Size (KB)  :  241 KB
DSC_7134
26/12/2560 14:13:24
Size (KB)  :  212 KB
DSC_7143
26/12/2560 14:13:25
Size (KB)  :  120 KB
DSC_7152
26/12/2560 14:13:25
Size (KB)  :  240 KB
DSC_7153
26/12/2560 14:13:25
Size (KB)  :  183 KB
DSC_7156
26/12/2560 14:13:26
Size (KB)  :  235 KB
DSC_7157
26/12/2560 14:13:26
Size (KB)  :  237 KB
DSC_7161
26/12/2560 14:13:27
Size (KB)  :  229 KB
DSC_7163
26/12/2560 14:13:27
Size (KB)  :  219 KB
DSC_7166
26/12/2560 14:13:27
Size (KB)  :  224 KB
DSC_7167
26/12/2560 14:13:28
Size (KB)  :  232 KB
DSC_7170
26/12/2560 14:13:28
Size (KB)  :  212 KB
DSC_7172
26/12/2560 14:13:28
Size (KB)  :  237 KB
DSC_7175
26/12/2560 14:13:29
Size (KB)  :  163 KB
DSC_7177
26/12/2560 14:13:29
Size (KB)  :  190 KB
DSC_7180
26/12/2560 14:13:30
Size (KB)  :  231 KB
Pages:     1 2 3