สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มาเยี่ยมชมวัด 9 พ.ย.

Thumbnail Image Table
DSCN9666
9/11/2560 14:41:19
Size (KB)  :  205 KB
DSCN9667
9/11/2560 14:41:20
Size (KB)  :  187 KB
DSCN9668
9/11/2560 14:41:21
Size (KB)  :  187 KB
DSCN9669
9/11/2560 14:41:21
Size (KB)  :  196 KB
DSCN9670
9/11/2560 14:41:22
Size (KB)  :  169 KB
DSCN9671
9/11/2560 14:41:22
Size (KB)  :  181 KB
DSCN9673
9/11/2560 14:41:23
Size (KB)  :  202 KB
DSCN9674
9/11/2560 14:41:23
Size (KB)  :  193 KB
DSCN9675
9/11/2560 14:41:24
Size (KB)  :  200 KB
DSCN9677
9/11/2560 14:41:24
Size (KB)  :  182 KB
DSCN9678
9/11/2560 14:41:25
Size (KB)  :  200 KB
DSCN9679
9/11/2560 14:41:25
Size (KB)  :  204 KB
DSCN9681
9/11/2560 14:41:26
Size (KB)  :  227 KB
DSCN9682
9/11/2560 14:41:26
Size (KB)  :  175 KB
Pages:     1