คริสตชนชาวเวียดนาม มาแสวงบุญ 9 พ.ย. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN9653
9/11/2560 9:34:40
Size (KB)  :  221 KB
DSCN9654
9/11/2560 9:34:41
Size (KB)  :  203 KB
DSCN9655
9/11/2560 9:34:42
Size (KB)  :  200 KB
DSCN9656
9/11/2560 9:34:42
Size (KB)  :  191 KB
DSCN9657
9/11/2560 9:34:43
Size (KB)  :  172 KB
DSCN9658
9/11/2560 9:34:43
Size (KB)  :  214 KB
DSCN9659
9/11/2560 9:34:44
Size (KB)  :  192 KB
DSCN9660
9/11/2560 9:34:44
Size (KB)  :  213 KB
DSCN9661
9/11/2560 9:34:45
Size (KB)  :  189 KB
DSCN9662
9/11/2560 9:34:45
Size (KB)  :  223 KB
DSCN9663
9/11/2560 9:34:46
Size (KB)  :  225 KB
DSCN9664
9/11/2560 9:34:46
Size (KB)  :  151 KB
DSCN9665
9/11/2560 9:34:47
Size (KB)  :  152 KB
Pages:     1