โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เยี่ยมชมวัด 8 พ.ย. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN9615
8/11/2560 14:58:50
Size (KB)  :  215 KB
DSCN9616
8/11/2560 14:58:50
Size (KB)  :  210 KB
DSCN9617
8/11/2560 14:58:51
Size (KB)  :  198 KB
DSCN9620
8/11/2560 14:58:51
Size (KB)  :  213 KB
DSCN9621
8/11/2560 14:58:52
Size (KB)  :  212 KB
DSCN9622
8/11/2560 14:58:52
Size (KB)  :  185 KB
DSCN9624
8/11/2560 14:58:53
Size (KB)  :  207 KB
DSCN9626
8/11/2560 14:58:53
Size (KB)  :  195 KB
DSCN9629
8/11/2560 14:58:54
Size (KB)  :  217 KB
DSCN9630
8/11/2560 14:58:54
Size (KB)  :  232 KB
DSCN9631
8/11/2560 14:58:55
Size (KB)  :  230 KB
DSCN9633
8/11/2560 14:58:56
Size (KB)  :  185 KB
DSCN9635
8/11/2560 14:58:56
Size (KB)  :  192 KB
DSCN9637
8/11/2560 14:58:57
Size (KB)  :  215 KB
DSCN9639
8/11/2560 14:58:57
Size (KB)  :  217 KB
DSCN9640
8/11/2560 14:58:58
Size (KB)  :  219 KB
Pages:     1 2