สัตบุรุษจากวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน และผู้ว่าฯ จ.อยุธยาและภริยา มาแสวงบุญ วันที่ 23 ก.ย. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN9477
23/9/2560 11:05:04
Size (KB)  :  183 KB
DSCN9478
23/9/2560 11:05:05
Size (KB)  :  209 KB
DSCN9480
23/9/2560 11:05:05
Size (KB)  :  182 KB
DSCN9481
23/9/2560 11:05:06
Size (KB)  :  169 KB
DSCN9482
23/9/2560 11:05:06
Size (KB)  :  195 KB
DSCN9484
23/9/2560 11:05:07
Size (KB)  :  214 KB
DSCN9485
23/9/2560 11:05:07
Size (KB)  :  219 KB
DSCN9486
23/9/2560 11:05:08
Size (KB)  :  248 KB
DSCN9488
23/9/2560 11:05:08
Size (KB)  :  160 KB
DSCN9489
23/9/2560 11:05:09
Size (KB)  :  159 KB
DSCN9490
23/9/2560 11:05:10
Size (KB)  :  155 KB
DSCN9491
23/9/2560 11:05:10
Size (KB)  :  192 KB
DSCN9492
23/9/2560 11:05:11
Size (KB)  :  163 KB
DSCN9493
23/9/2560 11:05:11
Size (KB)  :  158 KB
DSCN9497
23/9/2560 11:05:12
Size (KB)  :  177 KB
DSCN9498
23/9/2560 11:05:12
Size (KB)  :  162 KB
Pages:     1 2