สามเณรและคณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ มาเยี่ยมชมวัด 22 ก.ย. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN9458
22/9/2560 15:03:15
Size (KB)  :  173 KB
DSCN9459
22/9/2560 15:03:16
Size (KB)  :  217 KB
DSCN9460
22/9/2560 15:03:17
Size (KB)  :  205 KB
DSCN9462
22/9/2560 15:03:17
Size (KB)  :  215 KB
DSCN9465
22/9/2560 15:03:18
Size (KB)  :  207 KB
DSCN9468
22/9/2560 15:03:18
Size (KB)  :  196 KB
DSCN9469
22/9/2560 15:03:19
Size (KB)  :  208 KB
DSCN9472
22/9/2560 15:03:19
Size (KB)  :  234 KB
DSCN9475
22/9/2560 15:03:20
Size (KB)  :  233 KB
Pages:     1