นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนไตรราชวิทยา มาเยี่ยมชมวัด 23 ส.ค. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN9394
23/8/2560 11:45:00
Size (KB)  :  188 KB
DSCN9395
23/8/2560 11:45:01
Size (KB)  :  213 KB
DSCN9396
23/8/2560 11:45:02
Size (KB)  :  202 KB
DSCN9397
23/8/2560 11:45:02
Size (KB)  :  208 KB
DSCN9398
23/8/2560 11:45:03
Size (KB)  :  213 KB
DSCN9399
23/8/2560 11:45:03
Size (KB)  :  216 KB
DSCN9400
23/8/2560 11:45:04
Size (KB)  :  199 KB
DSCN9402
23/8/2560 11:45:04
Size (KB)  :  223 KB
Pages:     1