พระภิกษุและสามเณรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วังน้อย มาเยี่ยมชมวัด 11 ส.ค. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN9292
18/8/2560 9:01:41
Size (KB)  :  217 KB
DSCN9294
18/8/2560 9:01:42
Size (KB)  :  222 KB
DSCN9296
18/8/2560 9:01:42
Size (KB)  :  210 KB
DSCN9299
18/8/2560 9:01:43
Size (KB)  :  213 KB
DSCN9300
18/8/2560 9:01:43
Size (KB)  :  204 KB
DSCN9302
18/8/2560 9:01:44
Size (KB)  :  195 KB
DSCN9303
18/8/2560 9:01:44
Size (KB)  :  228 KB
DSCN9304
18/8/2560 9:01:45
Size (KB)  :  220 KB
DSCN9306
18/8/2560 9:01:45
Size (KB)  :  213 KB
DSCN9307
18/8/2560 9:01:46
Size (KB)  :  240 KB
DSCN9308
18/8/2560 9:01:47
Size (KB)  :  220 KB
DSCN9310
18/8/2560 9:01:47
Size (KB)  :  167 KB
DSCN9313
18/8/2560 9:01:48
Size (KB)  :  198 KB
Pages:     1