วจนพิธีกรรมถว่ายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ในหลาวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 ก.ค. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN9258
29/7/2560 13:24:25
Size (KB)  :  214 KB
DSCN9259
29/7/2560 13:24:26
Size (KB)  :  206 KB
DSCN9260
29/7/2560 13:24:27
Size (KB)  :  193 KB
DSCN9261
29/7/2560 13:24:27
Size (KB)  :  190 KB
DSCN9262
29/7/2560 13:24:28
Size (KB)  :  201 KB
DSCN9263
29/7/2560 13:24:28
Size (KB)  :  201 KB
DSCN9265
29/7/2560 13:24:29
Size (KB)  :  178 KB
DSCN9266
29/7/2560 13:24:30
Size (KB)  :  211 KB
DSCN9268
29/7/2560 13:24:30
Size (KB)  :  202 KB
DSCN9269
29/7/2560 13:24:31
Size (KB)  :  176 KB
DSCN9271
29/7/2560 13:24:31
Size (KB)  :  204 KB
DSCN9274
29/7/2560 13:24:32
Size (KB)  :  194 KB
DSCN9276
29/7/2560 13:24:32
Size (KB)  :  220 KB
DSCN9277
29/7/2560 13:24:33
Size (KB)  :  213 KB
DSCN9279
29/7/2560 13:24:33
Size (KB)  :  192 KB
DSCN9285
29/7/2560 13:24:34
Size (KB)  :  168 KB
Pages:     1 2