นักเรียนจาก รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มาเยี่ยมชมวัด 14 มิ.ย. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN8876
14/6/2560 14:31:18
Size (KB)  :  236 KB
DSCN8877
14/6/2560 14:31:19
Size (KB)  :  209 KB
DSCN8879
14/6/2560 14:31:19
Size (KB)  :  268 KB
DSCN8880
14/6/2560 14:31:20
Size (KB)  :  240 KB
DSCN8881
14/6/2560 14:31:20
Size (KB)  :  170 KB
DSCN8882
14/6/2560 14:31:21
Size (KB)  :  200 KB
DSCN8883
14/6/2560 14:31:21
Size (KB)  :  158 KB
DSCN8884
14/6/2560 14:31:22
Size (KB)  :  201 KB
DSCN8885
14/6/2560 14:31:23
Size (KB)  :  234 KB
DSCN8887
14/6/2560 14:31:23
Size (KB)  :  196 KB
DSCN8890
14/6/2560 14:31:24
Size (KB)  :  158 KB
DSCN8891
14/6/2560 14:31:24
Size (KB)  :  163 KB
DSCN8892
14/6/2560 14:31:25
Size (KB)  :  177 KB
DSCN8894
14/6/2560 14:31:25
Size (KB)  :  161 KB
DSCN8895
14/6/2560 14:31:26
Size (KB)  :  219 KB
DSCN8901
14/6/2560 14:31:26
Size (KB)  :  203 KB
Pages:     1