กลุ่มคริสตชนใหม่จากอัสสัมชัญ บางรัก มาแสวงบุญ 28 พ.ค. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN8785
31/5/2560 13:31:13
Size (KB)  :  179 KB
DSCN8786
31/5/2560 13:31:13
Size (KB)  :  178 KB
DSCN8787
31/5/2560 13:31:14
Size (KB)  :  174 KB
DSCN8788
31/5/2560 13:31:14
Size (KB)  :  180 KB
DSCN8789
31/5/2560 13:31:15
Size (KB)  :  187 KB
DSCN8790
31/5/2560 13:31:15
Size (KB)  :  187 KB
DSCN8793
31/5/2560 13:31:16
Size (KB)  :  151 KB
DSCN8795
31/5/2560 13:31:17
Size (KB)  :  169 KB
DSCN8796
31/5/2560 13:31:17
Size (KB)  :  214 KB
DSCN8798
31/5/2560 13:31:18
Size (KB)  :  191 KB
DSCN8799
31/5/2560 13:31:18
Size (KB)  :  153 KB
DSCN8800
31/5/2560 13:31:19
Size (KB)  :  145 KB
DSCN8801
31/5/2560 13:31:20
Size (KB)  :  152 KB
DSCN8802
31/5/2560 13:31:20
Size (KB)  :  139 KB
DSCN8803
31/5/2560 13:31:21
Size (KB)  :  175 KB
DSCN8804
31/5/2560 13:31:21
Size (KB)  :  164 KB
Pages:     1 2