พระสังฆราชและคณะสงฆ์จากพม่า มาแสวงบุญ วันที่ 19 พ.ค. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN8756
19/5/2560 16:02:16
Size (KB)  :  170 KB
DSCN8757
19/5/2560 16:02:17
Size (KB)  :  167 KB
DSCN8758
19/5/2560 16:02:17
Size (KB)  :  184 KB
DSCN8759
19/5/2560 16:02:18
Size (KB)  :  187 KB
DSCN8760
19/5/2560 16:02:19
Size (KB)  :  168 KB
DSCN8761
19/5/2560 16:02:19
Size (KB)  :  194 KB
DSCN8762
19/5/2560 16:02:20
Size (KB)  :  173 KB
DSCN8763
19/5/2560 16:02:20
Size (KB)  :  167 KB
DSCN8764
19/5/2560 16:02:21
Size (KB)  :  190 KB
DSCN8765
19/5/2560 16:02:21
Size (KB)  :  170 KB
DSCN8766
19/5/2560 16:02:22
Size (KB)  :  186 KB
DSCN8767
19/5/2560 16:02:22
Size (KB)  :  175 KB
DSCN8769
19/5/2560 16:02:23
Size (KB)  :  209 KB
DSCN8770
19/5/2560 16:02:23
Size (KB)  :  211 KB
DSCN8771
19/5/2560 16:02:24
Size (KB)  :  211 KB
DSCN8772
19/5/2560 16:02:24
Size (KB)  :  249 KB
Pages:     1 2