พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปอย่างสง่า 30 เม.ย. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN8704
30/4/2560 11:07:37
Size (KB)  :  197 KB
DSCN8705
30/4/2560 11:07:38
Size (KB)  :  196 KB
DSCN8706
30/4/2560 11:07:39
Size (KB)  :  191 KB
DSCN8707
30/4/2560 11:07:40
Size (KB)  :  175 KB
DSCN8708
30/4/2560 11:07:41
Size (KB)  :  187 KB
DSCN8709
30/4/2560 11:07:42
Size (KB)  :  191 KB
DSCN8710
30/4/2560 11:07:43
Size (KB)  :  189 KB
DSCN8711
30/4/2560 11:07:44
Size (KB)  :  185 KB
DSCN8712
30/4/2560 11:07:45
Size (KB)  :  209 KB
DSCN8713
30/4/2560 11:07:45
Size (KB)  :  194 KB
DSCN8714
30/4/2560 11:07:46
Size (KB)  :  184 KB
DSCN8715
30/4/2560 11:07:47
Size (KB)  :  186 KB
DSCN8716
30/4/2560 11:07:48
Size (KB)  :  175 KB
DSCN8717
30/4/2560 11:07:48
Size (KB)  :  178 KB
DSCN8718
30/4/2560 11:07:49
Size (KB)  :  179 KB
DSCN8719
30/4/2560 11:07:50
Size (KB)  :  191 KB
Pages:     1 2 3