พิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิท เขต 6 วันที่ 29 เม.ย. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN8583
29/4/2560 13:16:24
Size (KB)  :  248 KB
DSCN8584
29/4/2560 13:16:24
Size (KB)  :  261 KB
DSCN8585
29/4/2560 13:16:25
Size (KB)  :  255 KB
DSCN8586
29/4/2560 13:16:25
Size (KB)  :  258 KB
DSCN8588
29/4/2560 13:16:26
Size (KB)  :  200 KB
DSCN8590
29/4/2560 13:16:26
Size (KB)  :  174 KB
DSCN8591
29/4/2560 13:16:27
Size (KB)  :  151 KB
DSCN8592
29/4/2560 13:16:27
Size (KB)  :  175 KB
DSCN8593
29/4/2560 13:16:28
Size (KB)  :  178 KB
DSCN8594
29/4/2560 13:16:28
Size (KB)  :  266 KB
DSCN8595
29/4/2560 13:16:29
Size (KB)  :  153 KB
DSCN8596
29/4/2560 13:16:29
Size (KB)  :  173 KB
DSCN8599
29/4/2560 13:16:30
Size (KB)  :  177 KB
DSCN8600
29/4/2560 13:16:31
Size (KB)  :  178 KB
DSCN8601
29/4/2560 13:16:32
Size (KB)  :  166 KB
DSCN8602
29/4/2560 13:16:32
Size (KB)  :  171 KB
Pages:     1 2 3 4 5