การย้ายอัฐิพระสงฆ์มิชชันนารีไปไว้ที่สุสาน

Thumbnail Image Table
DSC04164_resize
19/9/2554 10:36:46
Size (KB)  :  178 KB
DSC04165_resize
19/9/2554 10:37:56
Size (KB)  :  172 KB
DSC04166_resize
19/9/2554 10:33:57
Size (KB)  :  243 KB
DSC04167_resize
19/9/2554 10:33:57
Size (KB)  :  165 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6