การย้ายอัฐิพระสงฆ์มิชชันนารีไปไว้ที่สุสาน

Thumbnail Image Table
DSC04152_resize
19/9/2554 10:38:15
Size (KB)  :  193 KB
DSC04153_resize
19/9/2554 10:38:12
Size (KB)  :  185 KB
DSC04154_resize
19/9/2554 10:38:08
Size (KB)  :  198 KB
DSC04155_resize
19/9/2554 10:33:55
Size (KB)  :  209 KB
DSC04156_resize
19/9/2554 10:33:56
Size (KB)  :  199 KB
DSC04157_resize
19/9/2554 10:33:56
Size (KB)  :  194 KB
DSC04158_resize
19/9/2554 10:33:56
Size (KB)  :  195 KB
DSC04159_resize
19/9/2554 10:33:56
Size (KB)  :  167 KB
DSC04160_resize
19/9/2554 10:33:56
Size (KB)  :  185 KB
DSC04161_resize
19/9/2554 10:33:56
Size (KB)  :  150 KB
DSC04162_resize
19/9/2554 10:33:56
Size (KB)  :  193 KB
DSC04163_resize
19/9/2554 10:33:56
Size (KB)  :  223 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6