การย้ายอัฐิพระสงฆ์มิชชันนารีไปไว้ที่สุสาน

Thumbnail Image Table
DSC04140_resize
19/9/2554 10:33:54
Size (KB)  :  168 KB
DSC04141_resize
19/9/2554 10:33:54
Size (KB)  :  180 KB
DSC04142_resize
19/9/2554 10:37:02
Size (KB)  :  214 KB
DSC04143_resize
19/9/2554 10:33:54
Size (KB)  :  179 KB
DSC04144_resize
19/9/2554 10:36:58
Size (KB)  :  152 KB
DSC04145_resize
19/9/2554 10:33:54
Size (KB)  :  233 KB
DSC04146_resize
19/9/2554 10:33:55
Size (KB)  :  195 KB
DSC04147_resize
19/9/2554 10:33:55
Size (KB)  :  252 KB
DSC04148_resize
19/9/2554 10:33:55
Size (KB)  :  272 KB
DSC04149_resize
19/9/2554 10:33:55
Size (KB)  :  206 KB
DSC04150_resize
19/9/2554 10:33:55
Size (KB)  :  231 KB
DSC04151_resize
19/9/2554 10:33:55
Size (KB)  :  236 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6