การย้ายอัฐิพระสงฆ์มิชชันนารีไปไว้ที่สุสาน

Thumbnail Image Table
DSC04124_resize
19/9/2554 10:33:53
Size (KB)  :  184 KB
DSC04125_resize
19/9/2554 10:33:53
Size (KB)  :  155 KB
DSC04126_resize
19/9/2554 10:33:53
Size (KB)  :  160 KB
DSC04128_resize
19/9/2554 10:33:53
Size (KB)  :  151 KB
DSC04130_resize
19/9/2554 10:37:12
Size (KB)  :  135 KB
DSC04132_resize
19/9/2554 10:33:53
Size (KB)  :  157 KB
DSC04133_resize
19/9/2554 10:33:53
Size (KB)  :  149 KB
DSC04134_resize
19/9/2554 10:33:54
Size (KB)  :  150 KB
DSC04135_resize
19/9/2554 10:33:54
Size (KB)  :  151 KB
DSC04137_resize
19/9/2554 10:33:54
Size (KB)  :  157 KB
DSC04138_resize
19/9/2554 10:33:54
Size (KB)  :  142 KB
DSC04139_resize
19/9/2554 10:37:06
Size (KB)  :  188 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6