การย้ายอัฐิพระสงฆ์มิชชันนารีไปไว้ที่สุสาน

Thumbnail Image Table
DSC04098_resize
19/9/2554 10:33:52
Size (KB)  :  200 KB
DSC04102_resize
19/9/2554 10:33:52
Size (KB)  :  159 KB
DSC04103_resize
19/9/2554 10:33:52
Size (KB)  :  152 KB
DSC04104_resize
19/9/2554 10:33:52
Size (KB)  :  171 KB
DSC04110_resize
19/9/2554 10:37:24
Size (KB)  :  247 KB
DSC04111_resize
19/9/2554 10:33:52
Size (KB)  :  182 KB
DSC04114_resize
19/9/2554 10:33:52
Size (KB)  :  183 KB
DSC04115_resize
19/9/2554 10:33:52
Size (KB)  :  204 KB
DSC04117_resize
19/9/2554 10:37:19
Size (KB)  :  195 KB
DSC04119_resize
19/9/2554 10:33:53
Size (KB)  :  160 KB
DSC04122_resize
19/9/2554 10:33:53
Size (KB)  :  210 KB
DSC04123_resize
19/9/2554 10:33:53
Size (KB)  :  186 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6