การย้ายอัฐิพระสงฆ์มิชชันนารีไปไว้ที่สุสาน

Thumbnail Image Table
DSC04070_resize
19/9/2554 10:33:51
Size (KB)  :  177 KB
DSC04071_resize
19/9/2554 10:33:51
Size (KB)  :  145 KB
DSC04073_resize
19/9/2554 10:33:51
Size (KB)  :  146 KB
DSC04074_resize
19/9/2554 10:37:44
Size (KB)  :  215 KB
DSC04077_resize
19/9/2554 10:37:39
Size (KB)  :  190 KB
DSC04082_resize
19/9/2554 10:33:51
Size (KB)  :  179 KB
DSC04088_resize
19/9/2554 10:33:51
Size (KB)  :  254 KB
DSC04089_resize
19/9/2554 10:33:51
Size (KB)  :  99 KB
DSC04090_resize
19/9/2554 10:33:51
Size (KB)  :  111 KB
DSC04091_resize
19/9/2554 10:33:51
Size (KB)  :  272 KB
DSC04096_resize
19/9/2554 10:37:33
Size (KB)  :  177 KB
DSC04097_resize
19/9/2554 10:37:30
Size (KB)  :  170 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6