ภาพการบูรณะวัด

Thumbnail Image Table
Scan10476_resize
5/8/2554 16:02:28

Size (KB)  :  138 KB
Scan10481_resize
5/8/2554 16:02:28

Size (KB)  :  140 KB
Scan10520_resize
5/8/2554 16:02:40

Size (KB)  :  164 KB
Scan10576_resize
5/8/2554 16:02:58

Size (KB)  :  175 KB
Scan10617_resize
5/8/2554 16:03:18

Size (KB)  :  119 KB
Scan10631_resize
5/8/2554 16:03:26

Size (KB)  :  268 KB
Scan10632_resize
5/8/2554 16:03:26

Size (KB)  :  234 KB
Scan10633_resize
5/8/2554 16:03:26

Size (KB)  :  213 KB
Scan10634_resize
5/8/2554 16:03:26

Size (KB)  :  336 KB
Scan10635_resize
5/8/2554 16:03:28

Size (KB)  :  218 KB
Scan10636_resize
5/8/2554 16:03:28

Size (KB)  :  252 KB
Scan10639_resize
5/8/2554 16:03:30

Size (KB)  :  222 KB
Pages:     1 2 3 4 5